Μια ανακαίνιση έχει πάντα εκπλήξεις, χάρη στη συνεργασία μας όμως ήταν μόνο ευχάριστες! Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας από την αρχή ως το τέλος,

Καρολ